Kalendarz PL/CZ

Tak jak słychać w powyżej wstawionym dźwięku nazwa miesięcy stanowi podstawy nauki każdego języka. Przecież wiemy o tym, co sprawia podobieństwo językowe i pomyłki w związku z tzw. fałszywymi przyjaciółmi. Polski kwiecień jest miesiąc wcześniej niż czeski květen.

Tak wyglądają odpowiedniki polsko – czeskich nazw miesięcy:

NAZWA NÁZEV KIEDY? KDY?
styczeń leden w styczniu v lednu
luty únor w lutym v únoru
marzec březen w marcu v březnu
kwiecień duben w kwietniu v dubnu
maj květen w maju v květnu
czerwiec červen w czerwcu v červnu
lipiec červenec w lipcu v červenci
sierpień srpen w sierpniu v srpnu
wrzesień září we wrześniu v září
październik říjen w październiku v říjnu
listopad listopad w listopadzie v listopadu
grudzień prosinec w grudniu v prosinci

Zerknijcie również na artykuł na temat etymologii nazw polskich miesięcy: https://powroty.gov.pl/-/skad-wziely-sie-polskie-nazwy-miesiecy

Dla łatwiejszej orientacji polecam kalendarz z Pepco. Miesiące i dni tygodnia są po angielsku, polsku, czesku, rumuńsku i węgiersku. Zaznaczone są w nim święta w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Pepco wydało również formę książkową, tzn. mini książkową. Ale możemy go wykorzystać motywacyjnie. Można przecież w nim zapisywać swoje postępy w nauce, czego się nauczyliśmy, co jeszcze w planie.

Zatem przyda się każdemu, kto często podróżuje do tych państw, współpracuje z osobami z wyżej wymienionych krajów. Obie wersje kalendarza kosztują 70 koron czyli 12 złotych.


Jak můžete slyšet ve výše uvedeném zvukovém záznamu, název měsíce je základem pro učení jakéhokoli jazyka. Vždyť víme, co způsobuje jazykové podobnosti a zmatky v souvislosti s tzv. falešnými přáteli. Polský duben je o měsíc dříve než český květen.

Jedná se o polsko-české ekvivalenty názvů měsíců:

NAZWA NÁZEV KIEDY? KDY?
styczeń leden w styczniu v lednu
luty únor w lutym v únoru
marzec březen w marcu v březnu
kwiecień duben w kwietniu v dubnu
maj květen w maju v květnu
czerwiec červen w czerwcu v červnu
lipiec červenec w lipcu v červenci
sierpień srpen w sierpniu v srpnu
wrzesień září we wrześniu v září
październik říjen w październiku v říjnu
listopad listopad w listopadzie v listopadu
grudzień prosinec w grudniu v prosinci

Podívejte se také na článek o etymologii polských názvů měsíců: https://powroty.gov.pl/-/skad-wziely-sie-polskie-nazwy-miesiecy

Pro snazší orientaci doporučuji kalendář od společnosti Pepco. Měsíce a dny v týdnu jsou v angličtině, polštině, češtině, rumunštině a maďarštině. Jsou v něm označený svátky a významné dny v těchto státech.