Prověření znalosti ve všech jazykových oblastech: konverzace, psaní, gramatiku, slovní zásobu, pochopení textu.

Příprava k jazykovým zkouškám, certifikátům, zkouškám na střední školu.