Překlady – překlady textů z českého do polského jazyka.

  • Překlady textů z češtiny do polštiny: od 300 do 350 kč za 1 NS (1800 znaků včetně mezer). Cena závisí na odbornosti a specializaci.
  • Jazyková korektura textu zahrnuje opravy pravopisných, gramatických a stylistických chyb, nepřesností, nesrovnalostí mezi překladem a rukopisem. Cena záleží na odborností textu: od 250 kč za 1 NS (1800 znaků včetně mezer).