Kim jest mój uczeń? / Kdo je můj žák?

Dlaczego w tytule brakuje słowa student? Ponieważ po polsku oznacza on osobę studiującą na wyższej uczelni. Czyli to nie to samo, co oznaczenie w języku czeskim. Więc na pytanie, które ostatnio zadał mi mój nowy uczeń, kim są moi uczniowie, odpowiedziałam, że każdy może nim być. Mój pierwotny zawód to nauczyciel języka polskiego, mogłabym również pracować w wydawnictwie ze względu na specjalność, którą posiadam, czyli edytorstwo. Przydała mi się w mej siedmioletniej pracy redaktora radiowego i edytora w Czeskim Radiu w Ostrawie. Po trzech latach pracy w szkole podstawowej z polskim językiem nauczania postanowiłam, że w pełni przeorientuję się z nauki wyłącznie dzieci i młodzieży na dorosłych użytkowników języka czeskiego lub słowackiego.

I tak od prawie pięciu lat uczę lub uczyłam: pracowników biurowych, księgowych, asystentki, przedstawicieli handlowych, menadżerów lub dyrektorów firm międzynarodowych, maszynistów, budowniczych, audytorów, inspektorów, prawników, lekarzy, pielęgniarki, leśników, pracowników administracji, urzędników, konsultantów i wielu innych. Poniżej wklejam nazwy tylko niektórych firm, których uczniów było mi dane uczyć lub nadal z nimi współpracuję.

Moim uczniem może być każdy. I starszy i młodszy. Mój najstarszy uczeń miał 56 lat, a najmłodsza moja uczennica ma 4 latka. Zatem jak widać, nadal uczę najmłodszych, tylko że dla nich jest to raczej zabawa i frajda, która może w przyszłości zaowocować w postaci pracy w międzynarodowym biznesie. Rola języka polskiego nie tylko w terenie przygranicznym cały czas wzrasta.

Uczę osoby nie tylko z okolic Ostrawy, ale również Pragi, Brna czy Pilzna. Chcąc być bliżej partnera biznesowego zawsze łatwiej mówić w jego języku ojczystym. O tym są przekonaniu i moi uczniowie, do którego grona również Państwa zapraszam. Najbliższy kurs grupowy rozpoczyna się 4 kwietnia o godzinie 17:00 na Zoomie.https://www.krystynaberki.com/index.php/2023/03/22/kurz-polstiny-do-prace-kurs-jezyka-polskiego/

A kto chce mieć lekcje indywidualne, by skupić się na swojej tylko pracy, może się ze mną umówić na lekcjach korzystając z maila lub telefonu, który jest w zakładce KONTAKT na mojej stronie https://www.krystynaberki.com/index.php/kontakt/. Jestem osobą dwujęzyczną, więc na pewno dojdziemy do porozumienia, choć uprzedzam, że od początku wprowadzam i preferuję mówienie w języku polskim, nawet jeśli jest się początkującym.


Proč v názvu chybí slovo student? Protože v polštině znamená osobu studující na univerzitě. To znamená, že není stejné jako označení v češtině. Takže na otázku, kterou mi nedávno položil můj nový žák, kdo jsou moji studenti, jsem odpověděla, že jím může být každý. Původním povoláním jsem učitelka polského jazyka, mohla bych pracovat i v nakladatelství, protože mám specializaci, kterou je redakční práce. Ta se mi hodila v sedmiletém působení jako rozhlasová redaktorka a editorka v Českém rozhlase v Ostravě. Pak po třech letech práce na základní škole s polským vyučovacím jazykem jsem se rozhodla, že se plně přeorientuji z výuky pouze dětí a mládeže na dospělé mluvčí češtiny nebo slovenštiny.

A tak již téměř pět let učím nebo jsem učila: kancelářské pracovníky, účetní, asistentky, obchodní zástupce, manažery či ředitele mezinárodních firem, písařky, stavaře, auditory, inspektory, právníky, lékaře, zdravotní sestry, lesníky, administrativní pracovníky, úředníky, konzultanty a mnoho dalších. Níže vkládám jména jen některých společností, jejichž studenty jsem měl možnost učit nebo s nimi stále pracuji.

Mým žákem může být kdokoli. Starší i mladší. Mému nejstaršímu žákovi bylo 56 let a mému nejmladšímu žákovi jsou 4 roky. Takže jak vidíte, ty nejmladší stále učím, jen je to pro ně spíše zábava a hra, která může v budoucnu vyústit v práci v mezinárodním obchodě. Protože role polského jazyka nejen v příhraničí neustále roste.

Učím lidi nejen z Ostravska, ale i z Prahy, Brna nebo Plzně. Pokud se chcete přiblížit svému obchodnímu partnerovi, je vždy jednodušší mluvit jeho rodným jazykem. O tom jsou přesvědčeni i moji studenti a já vás zvu, abyste se k nim přidali. Další skupinový kurz začíná 4. dubna v 17:00 na Zoomu https://www.krystynaberki.com/index.php/2023/03/22/kurz-polstiny-do-prace-kurs-jezyka-polskiego /.

A ti, kteří se chtějí na individuálních lekcích věnovat jen své práci, si mohou se mnou domluvit termín lekce pomocí e-mailu nebo telefonu, který je na mých webových stránkách v záložce KONTAKT https://www.krystynaberki.com/index.php/kontakt/. Jsem dvojjazyčný člověk, takže se určitě domluvíme, i když upozorňuji, že od začátku zavádím a preferuji mluvení v polštině, i když jste začátečník.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *