Co oferuję:

·       Lekcje języka polskiego –  indywidualne lub grupowe, na jakimkolwiek poziomie językowym. Konwersacja, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie.

·        Lekcje online – konwersacja w języku polskim przez Skype lub Zoom, według zapotrzebowania.

·        Tłumaczenia– tłumaczenia z języka czeskiego do polskiego.

·        Korekty –stylistyczne i gramatyczne.

·        Audio – nagrania audiobooków, reklam i innych tekstów po polsku.